Preafiliació a la UGT de Catalunya

Emplenant el formulari de contacte que hi ha en aquest apartat pots fer una preafiliació al sindicat, l´emplenament de les dades implica el coneixement de l´avís legal que indica l´ús que farem amb les teves dades i els drets de protecció de dades que hi tens (pots consultar-lo al final del formulari).

Nom i cognoms
Document
d´Identitat
(D.N.I. - Tarja de residència - Passaport)
Lloc de naixement(País - Província)
Data de naixementDia 

Mes 

Any 
Professió

Dades domiciliaries

Província
Municipi Localitat
Dirección (carrer/plaça, número, pis, lletra)     Codi postal      
Telèfon de ContacteCorreu Electrònic

Dades Laborals

Situació Laboral(asalariat, autònom, desocupat, jubilat o pensionista)
Nom
de l´empresa
Activitat de l´empresa(donar detall)
Direcció
Centre de Treball
C.I.F. de l´empresa
Nº Seguretat social de l´empresa

En caso d´estar en situació d´atur: 

Darrera empresa en la que has treballat i activitat de la mateixa

Si busques la teva primera ocupació: 

Estudis realizats i en quina activitat vols treballar

Un cop rebuda la sol·licitut ens possarem en contacte amb tú
(Procura emplenar tots els camps que siguin adhients)

Si decideixes afiliar-te a aquest sindicat és obligatori emplenar la present sol·licitud. Les seves dades caràcter personal, seran incorporades a un Fitxer de responsabilitat d´Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT Catalunya), el qual es troba inscrit en l´Agència Espanyola de Protecció de Dades i compleix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament.

Les seves dades s´utilitzaran amb la finalitat, de realitzar acció sindical i remetre-li informació sobre els serveis i activitats que realitza UGT Catalunya.

Les seves dades personals seran cedits a organitzacions o persones directament relacionades amb UGT CATALUNYA com AMIC, AVALOT, IDOF, CTAC, la Fundació Comaposada, Confederacions o les respectives Federacions, depenent de la seva edat, nacionalitat o sector al que pertanyi, o , si escau a la Mútua de Previsió Social d´UGT CATALUNYA si opta per aquesta, o, ICPA Creació i Gestió d´Assegurances, S.A.

Vostè podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a UGT CATALUNYA, adreçant-se a la Central de Dades, al seu domicili situat a Rambla Santa Mónica Nº10, 2a planta, 08002, Barcelona. S´haurà d´indicar en la seva sol·licitud que dret pertén exercitar, adjuntant còpia del seu document d´identitat, indicant el seu domicili per a efectes de notificació, data i signatura.

Introdueix el codi que apareix a la imatge:


Un cop rebuda la teva consulta ens possarem en contacte amb tú
(Procura emplenar tots els camps que siguin adhients)